Šnečku, šnečku, vystřč růžky :)


Druhy

Páskovka keřová (Cepaea hortensis)

Popis : Ulita kulovitá. Základní barva je žlutá, s velmi proměnlivým páskováním, které může i chybět nebo dochází ke splývání pásků. Ústí šikmé vždy bílé. Obývá chladnější a vlhčí místa než předchozí druhy. Synantropní, často v zahradách, na starých zdech apod.

—————

Páskovka hajní (Cepaea nemoralis)

Popis : Ulita nižší, základní barva žlutá až hnědooranžová, variabilní pásky hnědorudé barvy. Ústí vždy rudohnědé, s nízkým návalkem. Atlantský druh v z. Evropa, v ČR severní Čechy, často zavlékán a dnes místy synatropní.

—————

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)

Hlemýžď zahradní (Helix pomatia)
Neznámější český šneček Popis : Ulita velká, silnostěnná, někdy s podélnými pruhy. Typický druh světlých hájů a křovin v nižších teplých polohách, často i na náhradních stanovištích (rumiště apod.). 

—————