Šnečku, šnečku, vystřč růžky :)


Páskovka hajní (Cepaea nemoralis)

Popis : Ulita nižší, základní barva žlutá až hnědooranžová, variabilní pásky hnědorudé barvy. Ústí vždy rudohnědé, s nízkým návalkem. Atlantský druh v z. Evropa, v ČR severní Čechy, často zavlékán a dnes místy synatropní.